užknabus

užknabus
užknabùs, -ì adj. (4) 1. NdŽ, Škn atlašus, atmatus, atkragus: Dalgis užknabùs, greitai įsidura į žemę, gal nulaužti Pkl. 2. J.Šliūp tinkamas kabinti, kabus, lenktas: Tie šakių nagai labai užknãbūs, su jais gali tą mėšlą verst iš vežimo Žml. Užknabus dalgis mažą kirtį tejema, ant rankos gula, o atkragus iš klėbio virsta Šts. Rugiams pjauti reik užknabesnio dalgio negu šienuo Ms. Užknabus kirvis Škn.
užknabiaĩ adv.: Užknabiau stovia mano šlužo galas .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • kirpiuoti — kirpiuoti, iuoja, iãvo intr. kirpiuotai pjauti: Užknabus dalgis kirpiuo[ja] – kirpiuotai pjauna, žolę paliekta Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kumpininis — kumpinìnis, ė adj. (2) žr. 2 kumpinis: Dalgis kumpinìnis (ne tiesus) yr iš savęs užknabus, turia užknabumą iš fabrikos Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užknabumas — užknabùmas sm. (2) NdŽ → užknabus 1: Dalgio užknabumą gal pataisyti, kalvė[je] pagniaužti pagniaužti Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užknebus — užknebùs, ì adj. (4) žr. užknabus 2: Užknebiu dalgiu geriau pjaut, ne tiek daug plėšia Sk. Užknebiù dalgiu kirčio neužduosi Škn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užknibus — užknibùs, ì adj. (4) Grz žr. užknabus 2: Mano dalgis kaip kablis užknibùs Mšk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkniubus — užkniubùs, ì adj. (4), ažkniubùs (r.) (4) žr. užknabus 2: Smaigalis dalgės turia būti ažkniubèsnis Ob …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užlaužimas — užlaužìmas sm. (2) J; M → užlaužti 3: Dabar nebedaro dangčių (stogų) su užlaužìmais (su užlaužtais galais) Kp. Užknabus (kumpas) dalgis turia užlaužimą, dėl to kirtis ano mažesnis Šts. laužimas; apsilaužimas; įsilaužimas; išlaužimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”